Právní informace

Právní upozornění

Europa Green,

je zapsána v obchodním rejstříku u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod číslem C 334708.

Identifikační číslo: 093 37 351

Europa Green (společnost s ručením omezeným)

Naskové 1100/3, Praha, Česká republika

Tel: +420 257 221 258

E-mail: info@europagreen.cz

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Jednatel oprávněný zastupovat společnost: Patrick Bernard Vanson