Pravidla pro zpracování osobních údajů

  1. Společnost Europa Green CZ se sídlem na adrese   Naskové 1100/3, Praha, Česká republika, identifikační číslo společnosti: 093 37 351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka N°C 90205 (dále jen "Společnost", "správce", "my") jako zodpovědný subjekt za zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "Nařízení"), má následující informace o vás: jméno, příjmení, adresa (sídlo), telefonní číslo, e-mail, dotaz.
  2. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a adresa (sídlo) musí být zpracovány • pro vytvoření a správu uživatelského účtu Tyto osobní údaje budou zpracovány s vaším souhlasem, což je povoleno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Společnost bude tyto osobní údaje zpracovávat po dobu aktivního používání uživatelského účtu a ještě po dobu 3 let ode dne posledního nákupu zboží, ale nejméně po dobu 3 let ode dne vytvoření uživatelského účtu. • pro plnění smlouvy o koupi Výše uvedené osobní údaje musí být zpracovány pro zpracování objednávek a pro pokračování v plnění smlouvy, pokud mezi vámi a společností dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů je povoleno článkem 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy. Společnost také zpracovává tyto údaje za účelem záznamu smlouvy a její případné budoucí aplikace a pro obhajobu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů jsou určeny pro výše uvedené účely po dobu 10 let ode dne dokončení poslední části plnění smlouvy, pokud jiný právní předpis nevyžaduje uchování smluvní dokumentace po delší dobu. Takové zpracování je možné na základě článku 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné k plnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů společnosti.
  3. Jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo a dotaz musí být zpracovány • pro kontakt pomocí kontaktního formuláře Tyto osobní údaje musí být zpracovány k vytvoření nabídky služeb, k jednání o této nabídce nebo k zodpovězení vašeho dotazu. Takové zpracování je povoleno článkem 6 odst. 1 písm. a) a b) Nařízení. Společnost bude tyto osobní údaje zpracovávat během jednání o smlouvě mezi vámi a společností, nejpozději však po dobu 1 roku od vaší žádosti, pokud nedáte souhlas s dalším zpracováním.
  4. V případě uzavření kupní smlouvy budou novinky a další obchodní sdělení zasílány na váš e-mail; tato procedura je povolena článkem 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách společnosti informační společnosti, pokud ji neodmítnete. Tato komunikace se může kdykoli odhlásit jakýmkoli způsobem - například posláním e-mailu nebo kliknutím na odkaz v obchodním sdělení.
  5. Zpracování osobních údajů provádí společnost, tj. správce osobních údajů, ale osobní údaje mohou být zpracovávány za společnost následujícími subdodavateli: • Poskytovatel informačního systému: Europa Green CZ -   Naskové 1100/3, Praha, Česká republika.