Pokyny pro kapalné hnojivo pro sloupovité ovocné stromy

Hnojivý roztok se připraví smícháním 15 ml hnojiva (víčko naplněné až po okraj) se 3 litry vody. Ovocné stromy by se měly hnojit jednou měsíčně na začátku vegetace.
Když jsou stromy v plném růstu, měla by se frekvence hnojení zvýšit na dvakrát měsíčně.
Na konci vegetace hnojte opět jednou měsíčně.
Roztok hnojiva by měl být aplikován na povrch substrátu - půdy.
Před použitím balení protřepejte.